Unblock YouTube Videos - Free YouTube Web Proxy Site, Free YouTube Proxy | Tubeunblock
The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20091103234744/http://creativecommons.org:80/licenses/by-sa/3.0/deed.nl

Creative Commons License Deed

Naamsvermelding-Gelijk delen 3.0 Unported

De gebruiker mag:

 • Remixen - afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

 • NaamsvermeldingDe gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

  Wat betekent "Naamsvermelding bij dit werk"?
  The page you came from contained embedded licensing metadata, including how the creator wishes to be attributed for re-use. You can use the HTML here to cite the work. Doing so will also include metadata on your page so that others can find the original work as well.
 • Gelijk delenIndien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend worden verspreid krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie, een gelijksoortige of een compatible licentie.

With the understanding that:

 • Waiver — Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder.
 • Other Rights — In no way are any of the following rights affected by the license:
  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
  • De morele rechten van de auteur
  • Rights other persons may have either in the work itself or in how the work is used, such as publicity or privacy rights.
 • Notice — Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
What does "conditions can be waived" mean?

CC licenses anticipate that a licensor may want to waive compliance with a specific condition, such as attribution.

Learn more.

What does "Fair use" mean?

All jurisdictions allow some limited uses of copyrighted material without permission. CC licenses do not affect the rights of users under those copyright limitations and exceptions, such as fair use and fair dealing where applicable.

Learn more.

What are "Moral Rights"?

In addition to the right of licensors to request removal of their name from the work when used in a derivative or collective they don't like, copyright laws in most jurisdictions around the world (with the notable exception of the US except in very limited circumstances) grant creators "moral rights" which may provide some redress if a derivative work represents a "derogatory treatment" of the licensor's work.

Learn more.

What are "Publicity Rights"?

Publicity rights allow individuals to control how their voice, image or likeness is used for commercial purposes in public. If a CC-licensed work includes the voice or image of anyone other than the licensor, a user of the work may need to get permission from those individuals before using the work for commercial purposes.

Learn more.

Vrijwaring
Vrijwaring
De Commons overeenkomst is geen licentie. Het is slechts een handig hulpmiddel voor een beter begrip van de Juridische overeenkomst (de volledige licentie)- het is een vereenvoudigde (human-readable) weergave van sommige kernbegrippen. U zou het kunnen zien als een gebruikersvriendelijke versie van de onderliggende Juridische overeenkomst. Deze overeenkomst heeft geen juridische betekenis en haar inhoud is ook niet terug te vinden in de daadwerkelijke licentie. Creative Commons is geen advocatenpraktijk en verleent geen juridische diensten. Het verspreiden van, tonen van of verwijzen naar deze Commons overeenkomst roept geen juridische relatie met Creative Commons in het leven.

Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie.