Unblock YouTube Videos - Free YouTube Web Proxy Site, Free YouTube Proxy | Tubeunblock
The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20100926041658/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.no

Creative Commons License Deed

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported

Du har lov til:

 • å remikse - å bearbeide verket

På følgende vilkår:

 • Navngivelse Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket).

  Hva betyr "Krediter dette verk"?
  Siden du kom fra inneholdt metadata vedrørende lisensen, inklusive hvordan opphavspersonen ønsker å bli navngitt ved gjenbruk. Du kan bruke HTML-markeringene vist her for å kreditere originalen. Dersom du gjør det vil det også på din side finnes metadata som gjør at andre kan finne originalen.
 • Del på samme vilkår Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.

With the understanding that:

 • Waiver — Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren.
 • Public Domain — Where the work or any of its elements is in the public domain under applicable law, that status is in no way affected by the license.
 • Other Rights — På ingen måte påvirkes følgende rettigheter av lisensen:
  • Your fair dealing or fair use rights, or other applicable copyright exceptions and limitations;
  • Opphavsmannens ideelle rettigheter;
  • Rettigheter som andre personer måtte ha, enten i forhold til verket selv eller i forhold til bruk av verket, så som retten til eget bilde og andre personvernrettigheter.
 • NB — I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre.
What does "conditions can be waived" mean?

CC licenses anticipate that a licensor may want to waive compliance with a specific condition, such as attribution.

Les mer.

What does "Public Domain" mean?

A work is in the public domain when it is free for use by anyone for any purpose without restriction under copyright.

Les mer.

What does "Fair use" mean?

All jurisdictions allow some limited uses of copyrighted material without permission. CC licenses do not affect the rights of users under those copyright limitations and exceptions, such as fair use and fair dealing where applicable.

Les mer.

What are "Moral Rights"?

In addition to the right of licensors to request removal of their name from the work when used in a derivative or collective they don't like, copyright laws in most jurisdictions around the world (with the notable exception of the US except in very limited circumstances) grant creators "moral rights" which may provide some redress if a derivative work represents a "derogatory treatment" of the licensor's work.

Les mer.

Hva er "retten til egen person" (personlighetsrettigheter)?

Publicity rights allow individuals to control how their voice, image or likeness is used for commercial purposes in public. If a CC-licensed work includes the voice or image of anyone other than the licensor, a user of the work may need to get permission from those individuals before using the work for commercial purposes.

Les mer.

Ansvarsfraskrivelse
Ansvarsfraskrivelse

Commons Deed er ikke en lisens. Det er kun et enkelt sammendrag som gir en kortfattet forklaring av den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen) — den er en opplisting av noen av de viktigste vilkårene. Tenk på den som et brukervennlig grensesnitt mot den underliggende avtaleteksten. Commons Deed alene har ikke juridisk relevans.

Creative Commons er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Å distribuere, vise, eller lenke til Commons Deed skaper ikke et advokat-klientforhold.

Dette er en oversikt over innholdet i den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen).