Unblock YouTube Videos - Free YouTube Web Proxy Site, Free YouTube Proxy | Tubeunblock
The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20100926042751/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl

Creative Commons License Deed

Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported

De gebruiker mag:

 • Remixen - afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk).

  Wat betekent "Naamsvermelding bij dit werk"?
  In de pagina waar u vandaan komt, is licentie-metadata ingebed. Deze metadata bevat onder andere informatie over hoe de maker vermeld wil worden bij hergebruik van het werk. U kunt bijgaande HTML gebruiken om naar het werk te verwijzen. Uw pagina zal zodoende automatisch metadata bevatten zodat anderen het originele werk ook kunnen vinden.
 • Gelijk delen Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Met inachtneming van:

 • Afstandname van rechten — De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
 • Publiek domein — Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.
 • Overige rechten — Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:
  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
  • De morele rechten van de auteur
  • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.
 • Let op — Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.
Wat betekent "van de voorwaarden kan afstand genomen worden"?

CC licenties veronderstellen dat een licentiegever van zijn rechten zou willen afzien, gegeven speciale condities, zoals de verplichting tot naamgeving.

Meer weten.

Wat betekent 'publiek domein'?

Een werk is in het publieke domein wanneer het vrij te gebruiken is voor iedereen voor elk doel zonder beperkingen op grond van het auteursrecht.

Meer weten.

Wat betekent 'Fair use'?

Alle jurisdicties staan beperkte vormen van gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal toe zonder permissie. CC licenties hebben geen invloed op gebruikers onder deze auteursrechtelijke beperkingen en uitzonderingen, zoals fair use en fair dealing indien van toepassing.

Meer weten.

Wat zijn "Morele rechten"?

In aanvulling op het recht van de licentiehouder tot het op verzoek verwijderen van zijn naam wanneer het gebruikt wordt in een afgeleid of collectief werk, hebben de auteur van originele werken morele rechten die waarborgen dat zij schadeloos gesteld kunnen worden indien het afgeleide werk schade aan de eer of reputatie van de originele auteur doet.

Meer weten.

Wat zijn 'portretrechten'?

Rechtsbescherming van de persona staan individuen toe controle uit te oefenen over hun stem, afbeelding of gelijkenis wanneer deze gebruikt wordt voor publieke commerciële doeleinden. Wanneer een werk gelicenseerd onder een CC-licentie een stem of afbeelding van iemand anders dan de licentiehouder, dan moet een gebruiker van het werk toestemming krijgen van al deze individuen voordat het werk commercieel gebruikt mag worden.

Meer weten.

Vrijwaring
Vrijwaring
De Commons overeenkomst is geen licentie. Het is slechts een handig hulpmiddel voor een beter begrip van de Juridische overeenkomst (de volledige licentie)- het is een vereenvoudigde (human-readable) weergave van sommige kernbegrippen. U zou het kunnen zien als een gebruikersvriendelijke versie van de onderliggende Juridische overeenkomst. Deze overeenkomst heeft geen juridische betekenis en haar inhoud is ook niet terug te vinden in de daadwerkelijke licentie. Creative Commons is geen advocatenpraktijk en verleent geen juridische diensten. Het verspreiden van, tonen van of verwijzen naar deze Commons overeenkomst roept geen juridische relatie met Creative Commons in het leven.

Dit is de vereenvoudigde (human-readable) versie van de volledige licentie.