Unblock YouTube Videos - Free YouTube Web Proxy Site, Free YouTube Proxy | Tubeunblock
The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20101212045234/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.no

Creative Commons License Deed

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported

Du har lov til:

 • å remikse - å bearbeide verket

På følgende vilkår:

 • Navngivelse Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket).

  Hva betyr "Krediter dette verk"?
  Siden du kom fra inneholdt metadata vedrørende lisensen, inklusive hvordan opphavspersonen ønsker å bli navngitt ved gjenbruk. Du kan bruke HTML-markeringene vist her for å kreditere originalen. Dersom du gjør det vil det også på din side finnes metadata som gjør at andre kan finne originalen.
 • Del på samme vilkår Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.

With the understanding that:

 • Frafalling — Alle disse vilkårene kan frafalles, dersom du får tillatelse fra rettighetshaveren.
 • Public Domain — Der verket eller noen av dets elementer er i det fri (public domain) under gjeldende rett, så påvirkes denne status på ingen måte av lisensen.
 • Andre Rettigheter — På ingen måte påvirkes følgende rettigheter av lisensen:
  • Dine lovfestede rettigheter til å bruke verket i henhold til åndsverkloven, eller i henhold til andre relevante opphavsrettslige unntak og begrensinger;
  • Opphavsmannens ideelle rettigheter;
  • Rettigheter som andre personer måtte ha, enten i forhold til verket selv eller i forhold til bruk av verket, slik som retten til eget bilde og andre personvernrettigheter.
 • NB — I forbindelse med all gjenbruk og spredning skal du gjøre lisensvilkårene for dette verket klart for andre.
What does "conditions can be waived" mean?

CC licenses anticipate that a licensor may want to waive compliance with a specific condition, such as attribution.

Les mer.

Hva betyr "i det fri" (public domain)?

Et verk er i det fri (public domaim) dersom det fritt kan benyttes av alle for ethvert formål uten de begrensinger som følger av opphavsrett.

Les mer.

What does "Fair use" mean?

All jurisdictions allow some limited uses of copyrighted material without permission. CC licenses do not affect the rights of users under those copyright limitations and exceptions, such as fair use and fair dealing where applicable.

Les mer.

Hva er "Ideelle Rettigheter"?

I tillegg til retten for lisensgivere til å forlange at deres navn fjernes fra verket når verket benyttes i et avledet verk eller samleverk som de ikke liker, gir opphavsrettslovgivingen i de fleste jurisdiksjoner rundt om i verden (bortsett fra i USA, med unntak av spesielle tilfelle) opphavspersoner "ideelle rettigheter" som gir disse adgang tiltak til visse tiltak dersom et avledet verk er "krenkende" i forhold til lisensgiverens verk.

Les mer.

Hva er "Personlighetsrettigheter"?

Personlighetsrettigheter gir enkeltpersoner kontroll over retten til egen stemme, portrett eller lignende når slike fremføres offentlig. Dersom et CC-lisensiert verk inkluderer stemmen, portrettet, eller lignende av andre enn lisensgiver, vil den som bruker verket trenge tillatelse fra de personer hvis stemme, portrett eller lignende figurerer, før verket kan vises eller fremføres offentlig.

Les mer.

Ansvarsfraskrivelse
Ansvarsfraskrivelse

Commons Deed er ikke en lisens. Det er kun et enkelt sammendrag som gir en kortfattet forklaring av den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen) — den er en opplisting av noen av de viktigste vilkårene. Tenk på den som et brukervennlig grensesnitt mot den underliggende avtaleteksten. Commons Deed alene har ikke juridisk relevans.

Creative Commons er ikke et advokatfirma og tilbyr ikke juridiske tjenester. Å distribuere, vise, eller lenke til Commons Deed skaper ikke et advokat-klientforhold.

Dette er en oversikt over innholdet i den juridiske lisensteksten (den fullstendige lisensen).