Unblock YouTube Videos - Free YouTube Web Proxy Site, Free YouTube Proxy | Tubeunblock
The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20110406102755/http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:T%E1%BA%A3i_t%E1%BA%ADp_tin_l%C3%AAn

Wikipedia:Tải tập tin lên

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Nếu bạn hiểu rõ quy định về hình ảnh và đã biết giấy phép nào hợp lý, hãy đến thẳng trang tải tập tin.

Ghi chú: Nếu có câu hỏi hoặc bàn luận về các mẫu tải hình khác nhau xin mời đến trang thảo luận.

Công cụ cá nhân
Không gian tên
Biến thể
Tác vụ
Xem nhanh
In/xuất ra
Công cụ
Ngôn ngữ khác