Unblock YouTube Videos - Free YouTube Web Proxy Site, Free YouTube Proxy | Tubeunblock
The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20111120034725/http://creativecommons.org:80/licenses/by-sa/3.0/deed.sr

Creative Commons License Deed

Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Изјава

Основни опис није лиценца. То је само практично упутство за разумевање Лиценце (садржаја уговора у целини) — то је лако схватљиво изражавање основних услова Лиценце. Представља објашњење које претходи уговору у целини. Основни опис нема правно дејство и не чини саставни део ове Лиценце.

Creative Commons није адвокатска канцеларија и не пружа правне услуге. Дистрибуцијом, приказивањем или линком на овај опис не успоставља се правни однос с Creative Commons.

Дозвољено је:

 • ремиксовати — прерадити дело
 • користити дело у комерцијалне сврхе

Под следећим условима:

 • Ауторство Морате да наведете име изворног аутора на начин који је одређен од стране изворног аутора или даваоца лиценце (али не тако што ћете сугерисати да вас подржава или одобрава ваше коришћење дела).

  Шта значи "Признати ауторство?"
  Страна с које долазите садржи утиснуте метаподатке о лиценцирању, укључујући и то како аутор жели да буде наведен током сваког наредног коришћења дела. Можете да употребите HTML код за цитирање дела. Ако то учините, метаподаци ће се утиснути у вашу интернет страну, тако да и остали могу да нађу изворно дело.
 • Делити под истим условима — Ако мењате, преобликујете или употребите дело у свом делу, прераду морате да дистрибуирате под истом или сличном лиценцом.

Без утицаја на:

 • Одрицање — Од сваког уговорног услова може да се одступи, ако добијете дозволу носиоца ауторског права.
 • Јавни домен — Ако је дело, у целини или делимично, у јавном домену, по меродавном праву, лиценца не може да промени статус тог дела.
 • Oстала права — Лиценца не утиче на следећа права:
 • Напомена — Приликом сваког коришћења или дистрибуирања дела, морате јасно да предочите другима уговорне услове под којима је дело лиценцирано. Најбољи начин је линк према овој интернет страни.
Шта значи "одступање од услова"?

CC лиценце подразумевају могућност одступања Даваоца лиценце од неког посебног услова, као што је aуторство.

Више информација.

Шта значи "јавни домен"?

Дело је у јавном домену и слободно за коришћење од стране свих, без законских ограничења.

Више информација.

Шта су "Ограничења ауторског права"?

Свака јурисдикција допушта ограничено коришћење ауторских дела без дозволе аутора. CC лиценце не утичу на права настала из таквих ограничења, као што су законска ограничења ауторског права.

Више информација.

Шта су "морална права"?

Поред права на захтевање уклањања имена с дела које је коришћено за прераду или као саставни део збирке, закони многих земаља (изузев САД-a у ограниченом броју случајева) гарантују ауторима и друга "морална права" на повлачење дозволе коришћења дела и накнаду штете, ако се "вређа интегритет дела или углед и част" аутора.

Више информација.

Шта је "право на лични живот и лични запис"?

Право на лични живот и лични запис пружа појединцима могућност контроле сопственог гласа, фотографије или појаве у комерцијалне сврхе у јавности. Ако дело лиценцирано CC лиценцом садржи глас или слику лица које није Давалац лиценце, Стицалац лиценце треба да добије дозволу од тих појединаца пре коришћења дела у комерцијалне сврхе.

Више информација.